Naši kolegové v Japonsku prokázali své seřizovačské dovednosti!

Zaměstnanci naší společnosti Marcel Halát a Tomáš Pilát absolvovali náročné školení v mateřské společnosti Daido Metal v Japonsku. Školení bylo zaměřeno na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti seřizování strojů. Marcel i Tomáš na závěr školení úspěšně složili zkoušky a získali certifikáty. Oběma kolegům moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci DMC!