Naše společnost DAIDO METAL CZECH s.r.o. obdržela prestižní ocenění Q1 od firmy FORD

DMC usilovně pracovalo na získání ocenění FORD Q1 po několik let. Po dlouhou dobu jsme byli schopni plnit požadavky zákazníků v oblasti kvality, ale splnění logistických požadavků bylo náročné. Nakonec jsme dokázali splnit i tzv. požadavky MP&L.

Informaci o získání FORD Q1 jsme obdrželi již v květnu 2020, ale kvůli restrikcím spojeným s COVID-19 jsme vlastní ocenění obdrželi až v říjnu. A bohužel z důvodů přetrvávajících epidemických opatření nebylo možno ocenění převzít osobně na oficiálním předávání.

Nyní DMC spolu s ostatními DAIDO závody patří do skupiny preferovaných dodavatelů pro FORD.

Ocenění Q1 není jen potvrzení spokojenosti zákazníka., ale je pro nás i závazkem udržovat a rozvíjet stav kvality dodávek.

Poděkování patří všem zaměstnancům DMC stejně jako DMEG a DME, kteří nás podporovali.