Zahájení zkušebního provozu nové povlakovací linky

V červenci byl zkušebně spuštěn provoz nové povlakovací linky POLYMER COATING, která je součástí výroby motorových ložisek. Linka umožňuje plně automatické nanesení polymerové vrstvy na třecí plochu ložiska. Tato technologie zlepšuje třecí vlastnosti ložisek a tím současně snižuje emisní zátěž pro životní prostředí. Projekt byl podpořen z fondů EU OP PIK.