Návštěva z IMI Precission Engineering

10.6.2019 nás navštívili zaměstnanci společnosti IMI Precission Engineering. Skupina patnácti teamleaderů se k nám přišla inspirovat a vyměnit si zkušenosti v oblasti vedení zaměstnanců, zaškolování, komunikace, kontroly procesu apod. Po teoretické části, která probíhala formou prezentací, jsme navštívili oddělení turbochargerů, kde byly předvedeny praktické ukázky denní práce leaderů. Vzájemná výměna zkušeností je vždy cenná pro obě strany a naši zaměstnanci se tedy příště budou moci inspirovat v IMI.