Manažerský teambuilding

Naše společnost klade velký důraz na školení a rozvoj všech zaměstnanců, manažery nevyjímaje. V pátek 20. září 2019 se všichni naši manažeři i s panem ředitelem vydali do přírody plnit náročné úkoly zaměřené na posílení týmové spolupráce, společné hledání řešení a dosažení stanoveného cíle. Týmu se podařilo vyřešit všechny zadané úkoly a „mise byla splněna“.

V sobotu pak následovala teoretická část školení zaměřená na zpětnou vazbu a metodiku KATA koučing. Manažerský tým si ze školení odnesl také úkoly, na jejichž plnění bude pokračovat při každodenní práci a uplatňovat tak nabyté vědomosti a dovednosti.