Zaměstnanci DAIDO METAL CZECH bodovali v Japonsku

V neděli 3. listopadu se v naší mateřské společnosti v Japonsku konala soutěž mezi pobočkami skupiny Daido z různých zemí světa. Předmětem soutěže bylo nastavení stroje, přičemž kritéria byla dodržení bezpečnosti práce, dodržení pracovního postupu a dodržení časového limitu na seřízení.

Brněnský závod Daido Metal Czech reprezentovali Daniel Kmenta za divizi HB a Josef Chmelař za divizi BG. Oba pánové obsadili medailové pozice - pan Chmelař se umístil na 2. místě a pan Kmenta na 1. místě.

Oběma našim kolegům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci DMC. Poděkování patří také trenérům a všem kolegům, kteří se na přípravách na závody podíleli.