Novoroční večírek

Poslední lednová sobota byla ve znamení firemního novoročního večírku. Tato každoroční událost je skvělou příležitostí ke společnému setkání a i letos jsme dorazili v hojném počtu.
Večírek zahájil pan ředitel Kagohara úvodním proslovem, v němž poděkoval zaměstnancům za každodenní pracovní nasazení a nastínil, co nás čeká v letošním roce.
Nechybělo občerstvení, tombola či oblíbený fotokoutek. Hlavně jsem ale mohli společně strávit čas mimo pracovní prostředí, pobavit se v uvolněné atmosféře a ujistit se, že jsme dobrá parta jak při plnění pracovních úkolů, tak při společné zábavě.